apríla 26, 2015

Green Day..


Hallo! How is your weekend? I hope great. I spent the weekend mostly in the nature. It makes me really relax so I dressed comfortably. I combined the gray and green, which I normally does not combine. But fashion is fashion and people have to try new things. Nice Sunday and many reasons for a smile

Ahoj! Aký máte víkend? Verím, že výborný.  Ja som ten môj trávila väčšinou v prírode. Príroda je pre mňa naozaj relax a na túto príležitosť som sa obliekla pohodlne. Skombinovala som šedú a zelenú, ktoré bežne nekombinujem. Ale, móda je móda a ľudia majú skúšať nové veci. Peknú nedeľu a veľa dôvodov na úsmev!