októbra 08, 2014

The Time..


Good Morning! How is your week? I hope good. I am working and working but I really try to have a time for my blog. It is not easy to have, but I try. This photo is my "selfie" and I didn't do it before. But the fact is, when you are alone somewhere and you want to send the photo some person. Who take the picture? Only you. xaxa Have you ever done selfie too? Nice day and many reasons for a smile. 

Dobré ráno! Aký máte týždeň? Ja dobrý. Pracujem a pracujem, ale aj tak sa snažím nájsť čas na môj blog. Táto fotografia je moja "selfie". Tomuto trendu som vôbec nepodľahla. Faktom ale je, že keď nikto nie je okolo vás a chcete niekomu zaslať fotografiu, je to len a len na vás. Tiež ste si už urobili selfie? Pekný deň a veľa dôvodov na úsmev vám želám.