mája 10, 2014

Quote of the Day..

"The greatest challenge in life is discovering who you are. The second greatest is being happy with what you find."

"Najväčšou výzvou v živote je objavovanie a zisťovanie, kto maozaj ste. Druhou najväčšou výzvou je byť spokojný s tým, čo ste zistili."

My painting, my dress..
Moja maľba a mňou ušité a navrhnuté šaty...