marca 16, 2014

My Morning...


Good Morning! I am starting my day now with a yummy breakfast - cappuccino, croissant and jam. And you? How did you start breakfast? 

Dobré ráno! Práve som začala deň s týmito mňam raňajkami - kapučínko, kroasant a džem. A vy? Ako ste začali deň?