marca 04, 2014

Quote of the Day...

My painting and my dress..
Moja maľba a môj návrh a uśitie šiat.. 
"I will not stress myself out about things I can't control or change."

"Nebudem sa stresovať pre veci, ktoré nemôžem zmeniť, alebo mať pod kontrolou."