novembra 10, 2013

Quote of the Day..

"Great leders don´t tell you what to do.. They show you how it is done."
 
"Veľký lídri nehovoria, ako to máte urobiť.. Ukážu Vám, ako to urobiť."
 
 
 
This painting is by me and now I donated it to charity auctions. Is necassary to help and I like it. Auctions will be in Prostějov (Czech Republic) this month. If you would like more info, please contact me.
 
Tento obraz som maľovala ja. Darovala som ho na dobročinnú aukciu, ktorá sa uskutoční tento mesiac v Prostějově (CZ). Pomáhať treba a ak by ste chceli viac informácií, kontaktuje ma.