októbra 30, 2013

Quote of the Day...

"My religion is very simple. My religion is kindness." - Dalai Lama
 
"Moje náboženstvo je veľmi jednoduché. Moje náboženstvo je láskavosť." - Dalai Lama
 
Painting by me Denisa R.
Moja maľba.