októbra 19, 2013

Quote of the Day..

"The less you care about what others think, the better your life will become."
 
"Čím menej sa budete starať o to, čo si druhí o vás myslia, o to viac sa vám zlepší váš život."
 
My painting..
Moja maľba..