októbra 08, 2013

My 1 Year.. Part 3.


Hallo! Again one recap. and now num 3. You can see my DIY, my paintings, my outfits.. So my creativity. All posts you can find on my blog. Nice inspiration..
 
Halo! Znovu rekapitulácia pri mojom ročnom zhrnutí blogovania. Tu sa sústredím na DIY, moju tvorbu, veci, ktoré som si vytvorila a pod. Všetky príspevky nájdete na mojom blogu podrobnejšie. Peknú inšpiráciu.