augusta 17, 2013

Quote of the Day..

"No relationship is all sunshine, but two people can share one umbrella and survive the storm tugether."
 
"Vzťah nie je len slnečné svetlo, ale dvaja ľudia môžu zdielať pri búrke jeden dáždnik a prežiť ju."
 
My and My Painting..
Ja a moja maľba..