júna 29, 2013

Weekend Inspiration - InStyles & Grazia..


How is your weekend? I would like to go for a trip.. But I am at home now. So.. My weekend insporation are some magazines - InStyle (Germany and Czech Republic) & GRAZIA. My winner is like always InStyle Germany. That Chanel shoes.. Hm.. Nice day.
 
Ako víkendujete? Ja som chcela ísť na výlet, ale som doma. Tak vám ukážem moju víkendovú inšpiráciu - InStyle (Nemecko a Česká republika) a GRAZIA. Mojim víťazom je ako väčšinou InStyle Nemecko. Chanel topánočky.. Hm.. Peknú sobotu.


Quote of the Day..

"Don´t expect everyone to understand your journey. Especially if they´ve never had to walk your path."
 
"Neočakávaj od každého, aby pochopil tvoje kroky. Zvlášť, keď nikdy nešiel tvojou cestou."
 
My painting - moja maľba..