mája 22, 2013

Quote of the Day..

"Dare to reach out your hand into the darkness, to pull another hand into the light." - A. Desai
 
"Nebojte sa natiahnuť ruku do tmy, vytiahnete tak niekoho ruku do svetla." - A. Desai
 
I & My Painting & My Dress (DIY dress)..
Ja, moja maľba a moje navrhnuté a ušité šaty..