mája 11, 2013

On My Mind...


Hi! I just watch some shoes. I want something comfortable in what I can walk for hours and not hurt my feet. I like these shoes by Michael Kors. Do you have experience with them? Are they good? Thanks.

Ahoj! Práve si pozerám nejaké topánky. Chcem niečo pohodlné, v čom môžem chodiť aj hodiny bez toho, aby ma boleli nohy a mala som ich dooškierané. Páčia sa mi tieto kúsky od Michaela Korsa. Máte s nimi skúsenosť? Doporučujete ich? Ďakujem.

Images by Michael Kors
more/viac na - http://mko.rs/GY

Weekend Inspiration - Cake...Hallo! What are you doing on weekend? I am busy now, because I am preparing to the work, cleaning, I did cut shrubs in the garden, solve further study, etc. And.. I did this cake. I looove sweet and in prefer fast cooking. I do not belong to people who like to spend a long time in the kitchen. I bought corpus, chocolate for cooking, fresh strawberries, vegetarian gelatine by Agar Agar, and the cake is ready. It all takes about 15 minutes, or even less. You can see the cake without gelatin, I added it later. I would like to make some pics leater, but  the cake has been eaten. Xaxa. Was so yummy. Nice Saturday.
 
Ahoj! Ako víkendujuete? Ja teraz nič nestíham, lebo sa pripravujem do práce, upratujem, strihala sam kríky v záhradke, riešim ďalšie štúdium atď.. A.. Robila som tento koláč. Sladké milujem a najmä rýchlu prípravu jedla. Nepatrím k ľuďom, ktorí radi dlho trávia čas v kuchyni. Kúpila som korpus, čokoládu na varenie, čerstvé jahody, vegetariánsku želatinu z Agar Agar a koláč je hotový. Celé to trvá cca 15 min. alebo aj menej. Na foto ešte nemám želatinu, tú som pridala neskôr. Nemám to ako dofotiť, lebo koláč je už zjedený. Xaxa. Bol vááážne mňam. Peknú sobotu.