februára 14, 2013

Michael Kors Fall 2013

Images by Michael Kors
I really love this brand. I have a few pieces from Michael Kors and I'm really happy. They are high quality and wearable. Be inspired by this collection - Fall 2013. Really beautiful and bold colors. Orange and blue, both seen in lots of other brands, and I look forward to when I would add that colors to my wardrobe. Have a nice day.

Túto značku naozaj milujem. Mám pár kúskov od Michaela Korsa a som s nimi spokojná. Sú kvalitné a nositeľné. Inšpirujte sa touto kolekciou - jeseň 2013. Naozaj nádherné a výrazné farby. Oranžová a modrá, obe vidíme aj v kolekciách iných značiek a teším sa, keď si ich doplním v mojom šatníku. Pekný deň. 


Happy Valentine's Day...Today we woke up to the Valentine's Day. I read the history of this holiday. During the Roman Empire Claudius Grótsky wanted to create the perfect army and then issued a decree that young people may not marry. He thought that single men are more courageous in battle. Enter into matrimony only to those who were not eligible for the army. The ban has not respected priest Valentine, who secretly indulged. Later it was discovered and punished imprisonment. Young people threw him through the window with flowers and wrote to him - thanks. One of his groupies was the daughter of a prison administrator just in the day of his death he left a letter signed "Your Valentine's Day with love." From that time to keep the feast.
 
Even if you do not have a partner, make a nice day and I wish you a beautiful Valentine's Day and a lot of love in your life.
 
 
Dnes sme sa zobudili do dňa svätého Valentína. Pozerala som si históriu tohoto sviatku a tak vám niečo napíšem. V období Rímskej ríše Claudius Grótsky chcel vytvoriť dokonalú armádu.Vydal nariadenie, že mladí ľudia nesmú uzatvárať manželstvo. Tvrdil, že slobodní muži sú odvážnejší v boji. Vstúpiť do stavu manželského mohli len tí, ktorí neboli pre armádu vhodní. Tento zákaz nerešpektoval kňaz Valentín, ktorý tajne sobášil. Neskôr ho odhalili a potrestali uväznením. Mladí ľudia mu cez okno hádzali kvety a lístočky s poďakovaním. Jednou z jeho obdivovateliek bola aj dcéra správcu väzenia a práve jej v deň svojej smrti zanechal list podpísaný „s láskou Tvoj Valentín". Od toho času sa zachoval daný sviatok.

Aj keď nemáte partnera, urobte si krásny deň. I ja vám želám krásneho Valentína a veľa lásky v živote.