apríla 16, 2013

Quote of the Day...

"Apologizing does not always mean you are wrong, it just means that you value your relationships more than your ego."
 
"Ospravedlnenie vždy neznamená, že ste urobili chybu. Znamená to, že váš vzťah je pre vás viac ako vaše ego."
 
Painting by me and my mother
 

5 komentárov: