februára 18, 2013

Quote of the Day...

Painting by me - Denisa R.
"Good friends are like stars. You don´t always see them, but you know they are always there."
 
"Dobrí priatelia sú ako hviezdy. Nevidíš ich vždy, ale vieš, že tam sú."

7 komentárov: