januára 04, 2013

Quotes of the Day

"Follow your dreams! Or you will be spent the rest of your life working for someone who did."
 
"Nasledujte svoje sny! Ak to neurobíte, strávite zvyšok svojho života prácou pre niekoho, kto to urobil."
 
"When it comest to money, everyone is of the same religion." - Voltaire
 
"Ak ide o peniaze, každý je rovnakého vierovyznania." - Voltaire
 
P.S. - Today, all day I'm trying to publish a new post wiht my outfits, but I can not upload pictures .. It didn´t work.
Dnes sa snažím urobiť celý deň nový príspevok s mojimi outfitmi, ale nedajú sa mi vkladať obrázky.

1 komentár: