decembra 25, 2012

Blue party..


We have holidays and a few days is the New Year here. Family visits, parties and especially for the New Year so I would like to wore these long dress and mask from the Venetian Carnival. Fun and party can begin. Nice day.

Máme sviatky a o pár dní aj Nový rok. Rodinné návštevy a najmä párty k Novému roku. Rozhodla som sa teda obliecť si tieto dlhé šaty a masku, ktorú mám z Benátok (každoročného karnevalu). Je výborná na rôzne zábavy. Teda zábava môže začať. Pekný deň.


Holiday Wishes - VS & Dior


Hi, I believe that who celebrate Christmas had a wonderful evening, who still ahead it will have too. See two short videos with Holiday Wishes by Victoria's Secret and DiorNow something of the history of these holidays.
 
Christmas Eve - On Christmas Eve, the evening of 24 December after the relevant first star ends fast, lasting four weeks of Advent and the Christmas holidays begin.  We sing carols, meditate and await the birth of Jesus Christ. (Liturgical Advent start with Christmas.) Pope Liberius in 354 n. l. held on 25 december will be celebrated as the birthday of Jesus Christ, which he founded the Christian Christmas. In the 16th century in the same season celebrated the solstice by the medieval church calendar was 25th december considered New Year. That is the short history and you enjoy the holidays.
 
 
Ahojte, verím, že kto oslavoval Vianoce, mal prekrásny večer. Kto ich len bude oslavovať, stáleho ho čakajú krásne dni. Pozrite si krátke videá s želaniami od Victoria´s Secret a Diora. Teraz niečo v skratke k týmto sviatkom.
 
Štedrý deň - Na Štedrý deň, večer 24. decembra po vyjdení prvej hviezdy sa končí pôst, ktorý trval počas štyroch týždňov adventu a začínajú sa vianočné sviatky. Spievame koledy, zasadneme k bohato prestrenému stolu, rozjímame a očakávame narodenie Ježiša Krista. (Liturgicky sa Vianoce začínajú adventom). Pápež Liberius roku 354 n. l. rozhodol, že 25. december sa bude sláviť ako deň narodenia Ježiša Krista, čím založil kresťanské vianočné sviatky. Predtým sa do 16. storočia v rovnakom ročnom období oslavoval slnovrat a podľa stredovekého cirkevného kalendára bol 25. december považovaný za Nový rok. To je v skratke niečo z histórie. Želám vám krásne dni a veľa radosti.
 
More info (viac infromácií) - korzar.sme.sk