decembra 13, 2012

The Lucia Evening


Today we have in the calendar name Lucia. Saint Lucia is one of the early Christian saints. According to biographer Lucia was a young, rich woman from Sicily. At the beginning she would like to married a man from the same town. Then her mother became ill and Lucia went and made ​​a pilgrimage to ask for healing mother. After returning home, Lucia told her fiance that she does not wont to marry him and intend she began giving away his property to the poor people. Her fiance indicted and after jailed Lucia. They wanted to renounce Christianity. She didn´t do that so they killed her.
 
With her name associated various folk customs. I prefer this one of them. It is specially for unmarried women. Write the names of the mens on 13 papers. On each piece of paper only one name. Each day, the one piece of paper without reading tear. You will begin today and the last would be on Christmas evening. On it is the name of the right man for you. Your future husband. Do you have some other habits (customs) that do you do? If so, which ones? Good evening.
 
Evening photos I just added for inspiration and my joy of Christmas.
 
 
Svätá Lucia patrí medzi starokresťanské svätice. Podľa životopiscov bola Lucia mladá a bohatá Sicílčanka. Pôvodne sa chcela vydať za muža z toho istého mesta. Následne jej ťažko ochorela matka a tak išla Lucia na púť a poprosiť o uzdravenie chorej matky. Po návrate domov oznámila snúbencovi, že sa nemieni vydávať a začala rozdávať svoj majetok chudobným. Snúbenec ju obžaloval a Luciu uväznili. Chceli, aby sa zriekla kresťanstva. To neurobila a tak ju zabili.

S jej menom sa spájajú rôzne ľudové zvyky. Ja mám rada najmä tento. Je určený slobodným ženám. Napíšete si na 13 papierikov mená mužov. Na každý papierik len jedno meno. Každý deň si jeden papierik  bez jeho prečítania roztrhajte. Začnete dnes a tak na Vianoce zostane posledný. Na nom je meno toto pravého muža. Vášho budúceho manžela. Máte aj vy nejake zvyky, ktoré robievate? Ak áno, aké? Pekný večer.

Večerné fotografie som pridala len pre inšpiráciu a moju radosť z Vianoc.

 

Brown & orangeGood Morning! Yesterday I finished decorating gingerbread and other cookies for Christmas, with my nephew I build a castle in the snow so it was a great day. I recently wore this outfit. I like the combination - brown and orange. Orange adds vibrant expression nicely. I do not like when all people wore in winter only dark outfits. Life menas to me colors, because the nature is completely diverse and we can see so many colors there. Therefore may not be all in black, gray, brown, and other dark colors. It is for me sad and lifeless. Each color has its own radiation and it is great to feel it. Have a nice and successful day.
 
Dobré ráno! Včera som dokončila zdobenie perníkov, so synovcom som stavala zo snehu hrad a tak som mala veľmi pekný a zábavný deň. Nedávno som mala na sebe tento outfit. Mám rada túto farebnú kombináciu - oranžová a hnedá. Oranžová krásne zvýrazní tvár. Je ich veľa odtieňov a tak každý človek si nájde ten, ktorý sa mu hodí. Nemám rada, ked vidím v zime ľudí len v tmavých farbách. Pre mňa znamená život krásu farieb, ktorú ponúka príroda. Je nádherne farebná. Farieb sa  netreba báť a dávať sa len do čiernej, hnedej, šedej a ďalších tmavých odtieňov mi príde smutné a strohé. Každá farba má svoju vibráciu, vyžarovanie a je výborné to precítiť. Pekný a úspešný deň vám želám.