decembra 06, 2012

Inpiration by Chanel


Really amazing video and perfect inspiration how to do evening make up. Lisa Eldridge will show you how to do it the best with the new “Éclats du Soir de CHANEL” Holiday Makeup Collection. Nice evening.
 
Naozaj výborné a inšpirujúce video ako si spraviť krásny večerný make up. Lisa Eldridge vám ukáže, ako to urobiť čo najlepšie a aj rýchlo s novou kolekciou - “Éclats du Soir de CHANEL” Holiday Makeup Collection. Pekný večer.

St Nicholas - Sv. Mikuláš


Good morning! Today we woke up to the amazing day of St. Nicholas. Not everyone knows this feast and to celebrate it. St. Nicholas was born in the mid-third century in Patara (now -Turkey). He became known for his generosity and compassion to the poor. Than he became the patron of sailors and fishermen, as well as water and bridges and happy marriage. He helps to protect pregnant women and children and pupils in diseases. In the Middle Ages people remins St. Nicholas like that, they give presents from their loved ones.To us this cult penetrated probably in the 12th and 13th century. Tradition that St. Nicholas is ging with angels and devil was from the northern monastic schools. Also in the USA, Canada and Russia know the children him like the Christmas man. German is called Weihnachtsmann, French Pere Noel, Russian Ded Moroz and Santa Claus in English, which is the Latin name garbled Sanctus Nicolaus. This figure looks similar to Santa Claus, but not Christian origins.
 
Still it's a wonderful holiday especially for children who smile and delight you brighten up the day. Have a nice day.
 
 
Dobré ráno! Dnes sme sa zobudili do krásneho dňa Sv. Mikuláša. Nie všetci poznajú a oslavujú tento sviatok. Sv. Mikuláš sa narodil v polovici 3. storočia v meste Patara (dnešné Turecko). Známym sa stal pre svoju štedrosť a súcit s chudobnými. Stal sa patrónom námorníkov a rybárov, ale aj vôd a mostov a šťastného manželstva. Pomáha rodičkám a ochraňuje žiakov a deti v chorobách. Už v stredoveku si ľudia svätého Mikuláša pripomínali obdarúvaním svojich blízkych. K nám tento kult prenikol pravdepodobne v 12. a 13. storočia. Tradícia mikulášskych obchôdzok s anjelmi a čertom vznikla v severofrancúzskych kláštorných školách. V USA, Kanade a v Rusku poznajú deti aj tzv. Vianočného muža. Po nemecky sa volá Weihnachtsmann, po francúzsky Pere Noël, po rusky Ded Moroz a po anglicky Santa Claus, čo je skomolenina latinského mena Sanctus Nicolaus. Táto postava sa výzorom podobá Mikulášovi, ale nemá kresťanský pôvod.
 
Stále je to nádherný sviatok najmä pre deti, ktorých úsmev a radosť vám rozžiari deň. Pekný deň vám želám.
 
 
More info, viac informácií - http://www.bratislavskenoviny.sk/