októbra 24, 2012

Bratislava - Slovakia

Images and collage by Denisa R. (my work)

Dnes som sa rozhodla vám ukázať mesto, kde bývam. Bol pekný deň a tak som nafotila pár fotografií. Bratislava je hlavné mesto Slovenskej republiky (nachádza sa v Európe). Má cca 500 000 obyvateľov. Toto mesto je krásne, má veľkú históriu, kultúru a určie ho doporučujem prísť si pozrieť. Pekný deň.

Today I decided to show you the town where I live. It was a nice day so I shot a few photos. Bratislava is the capital of the Slovak Republic (located in Europe). It has about 500,000 inhabitants. This city is beautiful, has a great history, culture and I really recommend to come and see. Have a nice day.

Images by Denisa R.
Viac informácií o Bratislave nájdete - More info. about Bratislava : http://www.bratislava.sk/