októbra 20, 2012

Quote of the Day

"If you tell the truth, you don´t have to remember anything." - M. Twain
"Keď poviete pravdu, nemusíte si pamätať nič." - M. Twain

Painting by Denisa R. (my work)

Daily Inspiration

Images style.com
This is my daily inspiration - Christian Dior Fall 2012 couture. Red and black.  I chose these two pieces from the collection. Narrow black trousers and red coat. Or.. Red lipstick like I choose for today. Have a nice Staurday.

Toto je moja inšpirácia pre dnešok - Christian Dior jeseň 2012. Čierna a červená. Vybrala som tieto dva kúsky z jeho kolekcie. Úzke čierne nohavice a červený kabát. Alebo.. Červený rúž ako som si zvolila ja pre dnešok. Želám vám peknú sobotu.