októbra 19, 2012

Quote of the Day

"Never get tired of doing little things for others. Sometimes those little occupy the biggest part of their hearts."

"Nech ťa nikdy neomrzí robiť malé veci pre ostatných. Niekedy práve tie malé veci zaberú najväčšiu časť ich sŕdc."

Painting by Denisa R. (my work)

Boots for wolking


Yesterday I needed to walk a lot. I was to look at the opening of a new shopping center. That means a lot of walking and walking. For this reason, I chose these boots by BCBGeneration (last year's collection). But they are perfect every day boots. I’m a big fan of this kind of heel. And animal prints. Great.

Včera som potrebovala veľa chodiť. Bola som si pozrieť otvorenie nového nákupného centra a tam aj späť som chcela ísť pešo. To znamená len jedno. Veľa chodenia a chodenia. Z tohto dôvodu som si zvolila čižmičky BCBGeneration. Sú z minuloročnej kolekcie, ale úžasné každodenné čižmy. Som veľkou fanúšičkou takéhoto druhu opätkov. A zvierací motív. Výborné. (Výšku opätku je vidieť na foto z predošlého dňa.)