októbra 02, 2012

Dolce&Baggana Bambino FW 2013

Images Dolce&Gabbana

New debut collection of Dolce&Gabbana Bambino FW 2013 is for young gentlemen and small ladies. Really beautiful pieces.

Nová debutová kolekcia Dolce&Gabbana Bambino JZ 2013 je pre mladých gentlemanov a malé dámy. Naozaj krásne kúsky.

Images Dolce&Gabbana

Chanel SS 2013


Images style.com


Famous Chanel showed us beutiful piaces in Paris. I really like the colors (mainly white, black, orage and pastel tones blue and gray). Simple and always elegant style. Chanel used the pearls in jewelry and dress on the right. This collection is a stunner.

Slávny Chanel nám predviedol v Paríži krásne kúsky. Mám naozaj rada farby, ktoré sme tu mohli vidieť (najmä bielu, čiernu, oranžovú a pastelové tóny modrej a šedej). Jednoduchý a vždy elegantný štýl. Chanel využil perly nielen na šperkoch, ale našil ich aj na samotné oblečenie. Táto kolekcia je jednoducho očarujúca.


Images style.com

See the whole collection - pozrite si celú kolekciu www.style.com

My work

Dress - Denisa R.
Painting - Denisa R.

One day, when I wanted a red dress and I could not find those which I wanted... I decided to create my own style. I bought cloth, glue on textiles, embelishment stones and the color for textile. Here is the result. My own red dress.


Pumps Baťa
Dress Denisa R.


Jedného dňa, keď som hľadala červené šaty a nenašla som také, ktoré by som chcela... Rozhodla som sa vytvoriť si vlastné. Kúpila som si látku, lep na textil, kamienky a farbu na látku. Tu je výsledok. Moje vlastné červené šaty.

Dress Denisa R.