decembra 31, 2012

HAPPY NEW YEAR 2013!


Hallo! Today we have celebration of the New Year, so I wish you - much joy, happiness, peace, health, abundance, that all dreams comes true, love and satisfactions in 2013. And personal and faily success. Beautifully celebration!
 
Ahojte! Dnes nás čaká oslava Nového roku a tak vám želám - veľa radosti, štastia, pokoja, zdravia, hojnosti, lásky, spokojnosti a plnenie snov v roku 2013. Ďalej veľa rodinných a osobných úspechov. Krásnu oslavu!
 

decembra 30, 2012

Look á la Mortisha


Hallo! Today I had no time so now I'm giving up new post. We had a big family party and two birthday. I like such meetings, lots of laughting, joy and singing. For me is  the family very important. We had a perfect party time, but the photo of the celebration I didn´t show. They didn´t agree wit that and I accept it and understand it. So I add my photo with the long dresses that are tailor-made. A simple cut and later I did other like that by my own. That dress looks like a Mortisha so I gave such name, Have a nic evening.

Ahoj! Dnes som nemala vôbec čas a tak dávam príspevok až teraz. Mali sme veľkú rodinnú oslavu dvoch narodenín. Viete si to predstaviť. Veľa smiechu, spevu, zábavy a radosti. Pre mňa je rodina veľmi podstatná, a tak sa vždy teším na takúto udalosť. Nepridávam z nej fotografie, nesúhlasili a ja to plne akceptujem. Vždy akceptujem niekoho rozhodnutie a toto aj plne chápem. Tak pridávam fotografie mojich šiat, ktoré som si dala dávnejšie ušiť. Jednoduchý a elegantný strih. Neskôr som si aj sama ušila podobné. Keď som uvidela fotografie, hneď som si predstavila film s Mortishou a tak som dala tento názov. Pekný večer!decembra 29, 2012

Red..


Good Morning! Still we have a period of celebration, some time ago I wore one of my favorite long red dresses. That dress is one of the few that is long for me because I am tall. It is not very easy to find long dress. I love red color so this dress was for me the best choice. I wanted to take angel accessories, but it did not look good so that was the only chioce. I believe that you will have a last nice weekend 2012 and are already looking forward to the New Year. Have a nice Saturday!
 
Dobré ráno! Stále máme obdobie osláv a pred nedávnom som si obliekla jedny z mojich najobľúbenejších dlhých šiat. Som vysoká a tak zohnať dlhé šaty ideálne po zem a k opätkom nie je až tak ľahké. Tento model je ale v tomto ohľade výborný a má ešte aj moju najpreferovanejšiu farbu - červenú. Rožky naozaj nemám rada, som skôr za kladné role, ale k danému modelu sa vôbec nehodil anjelský look. Tak bola voľba jasná. Verím, že vás čaká nádherný posledný víkend roku 2012 a očakávate príchod toho nového. Peknú sobotu!
 
 

decembra 28, 2012

Inspiration by Roberto Cavalli

Images by Roberto Cavalli
Only a few more days and we have the New Year. I am waiting for the celbration and looking for the perfect dress. I like that FW 2012-13 collection by Roberto Cavalli.
 
Len pár dní a máme tu Nový rok. Už sa teším na jeho oslavu a zháňam najvhodnejšie šaty. Veľmi sa mi ako inšpirácia páči táto kolekcia jeseň-zima 2012-13 od Roberta Cavalliho.
 
More (viac) - http://bit.ly/WnBKTM

Qutoe of the Day

"I do not regret that they stole my ideas. I regret only that they don´t have their own." - Nikola TESLA 

"Neľutujem, že mi ukradli moje myšlienky. Ľutujem len, že nemajú vlastné." - Nikola TESLA

Painting by me  = Denisa R.

decembra 27, 2012

My Creativity - Jeans


Hi there! Recently I went to buy a gifts and I bought for me jeans by H&M. They was for € 7 and I wanted to create something so they was perfect for that. I took the sequins, the textiles glue, the color on textiles and I started. It's easy and you need only your imagination. Embellish the things you want and how you want. It's up to you. If you still do not try it, you can ask me and I will answer. Nice day!
 
Ahoj! Nedávno som bola nakupovať darčeky na Vianoce a tak som kúpila aj niečo sebe. Rifle za 7 EUR v H&M. Už skôr som chcela zas niečo tvoriť a tak sa mi rifle len hodili. Hneď som mala predstavu, ako ich zmením, aby boli originálne a iné. Zobrala som lepidlo na textil, farby na textil a kamienky na nalepovanie. Našívať sa mi ich toľko nechcelo. Je to jednoduché, využijete len svoju fantáziu. Ozdobíte si veci, aké chcete a ako chcete. Je to len na vás. Ak ste to ešte neskúšali, môžete sa ma niečo opýtať a rada odpoviem. Pekný deň.
 
 

decembra 26, 2012

Inspiration for the New Year

 
Hello, today I bring you inspiration for New Year's party. Like you coud see I have some pics with  the masks from Venice and I found some time ago and article about masks in InStyle magazin (Germany). The magazine is really the best for me, there is lot of fashion and inspiration tips. And the  mask by Venice you could need for New Year´s party. You will be inkognito. "O) I wish you a nice day and lots of joy.
 
Ahoj, dnes vám prinášam inšpiráciu na novoročnú párty. Ako ste mohli vidieť v mojich predchádzajúcich príspevkoch, použila som aj masky z Benátok. Nedávno som v časopise InStyle (Nemecko) našla článok práve o maskách, ktoré sa v tomto období na párty využívajú. Tento časopis je môj najobľúbenejší. Nachádza sa tam veľa módy a inšpirácie (nie samé reklamy a články o veciach nesúvisiacich s módou). Teda, ak máte masky, napríklad aj z Benátok, je vhodný čas ich využiť na novoročnú zábavu. Budete inkognito. "O) Želám vám pekný deň a veľa zábavy.
 
 

decembra 25, 2012

Blue party..


We have holidays and a few days is the New Year here. Family visits, parties and especially for the New Year so I would like to wore these long dress and mask from the Venetian Carnival. Fun and party can begin. Nice day.

Máme sviatky a o pár dní aj Nový rok. Rodinné návštevy a najmä párty k Novému roku. Rozhodla som sa teda obliecť si tieto dlhé šaty a masku, ktorú mám z Benátok (každoročného karnevalu). Je výborná na rôzne zábavy. Teda zábava môže začať. Pekný deň.


Holiday Wishes - VS & Dior


Hi, I believe that who celebrate Christmas had a wonderful evening, who still ahead it will have too. See two short videos with Holiday Wishes by Victoria's Secret and DiorNow something of the history of these holidays.
 
Christmas Eve - On Christmas Eve, the evening of 24 December after the relevant first star ends fast, lasting four weeks of Advent and the Christmas holidays begin.  We sing carols, meditate and await the birth of Jesus Christ. (Liturgical Advent start with Christmas.) Pope Liberius in 354 n. l. held on 25 december will be celebrated as the birthday of Jesus Christ, which he founded the Christian Christmas. In the 16th century in the same season celebrated the solstice by the medieval church calendar was 25th december considered New Year. That is the short history and you enjoy the holidays.
 
 
Ahojte, verím, že kto oslavoval Vianoce, mal prekrásny večer. Kto ich len bude oslavovať, stáleho ho čakajú krásne dni. Pozrite si krátke videá s želaniami od Victoria´s Secret a Diora. Teraz niečo v skratke k týmto sviatkom.
 
Štedrý deň - Na Štedrý deň, večer 24. decembra po vyjdení prvej hviezdy sa končí pôst, ktorý trval počas štyroch týždňov adventu a začínajú sa vianočné sviatky. Spievame koledy, zasadneme k bohato prestrenému stolu, rozjímame a očakávame narodenie Ježiša Krista. (Liturgicky sa Vianoce začínajú adventom). Pápež Liberius roku 354 n. l. rozhodol, že 25. december sa bude sláviť ako deň narodenia Ježiša Krista, čím založil kresťanské vianočné sviatky. Predtým sa do 16. storočia v rovnakom ročnom období oslavoval slnovrat a podľa stredovekého cirkevného kalendára bol 25. december považovaný za Nový rok. To je v skratke niečo z histórie. Želám vám krásne dni a veľa radosti.
 
More info (viac infromácií) - korzar.sme.sk

decembra 24, 2012

Christmas....


Hallo, today we have wonderful Christmas! I add some pics. This day is magical for me, I love watching fairy tales, lots of food, my family and joy all. But Christmas is not just about gifts. For me, family is more important. Today was freezing and it was like a fairy tale, and I adds a few photo. Beautiful and magical evening for all.
 
Ahojte, dnes mame prekrásne Vianoce! Pridávam pár fotografií. Dnes je pre mňa čarovný deň, milujem pozeranie rozprávok, kopu jedla, moju rodinu a veľa radosti. Ale Vianoce nie sú len o darčekoch. Pre mňa je dôležitejšia rodina. Dnes mrzlo a tak pridávam pár fotografií. Vyzeralo to ako v čarovnej rozprávke Mrazík. Užite si krásny a kúzelný večer.
 
 

decembra 23, 2012

Merry Christmas!


Does not write any wish list of things, which I would like to have, because I know that things will not bring happiness. Only tor a small time. Of course, I want some, I have many dreams and needs. But.. I wish you a happy and peaceful holidays, health, family welfare, big love for rest of live, good friends, abundance, joy of life and that your dreams comes true. Beautiful day and MERRY CHRISTMAS!
 
Nebudem písať žiadny môj zoznam vecí, ktoré chcem, aby mi Dedo Mráz, Ježiško priniesol. Viem, že veci štastie nedávajú. Len dočasne. Samozrejme, že sú veci, ktoré chcem a potrebujem. Ale.. Želám vám krásne a pokojné sviatky, zdravie, rodinnú pohodu, veľkú lásku na celý život, dobrých priateľov, na ktorých sa môžete obrátiť a pomôžu vám, hojnosť, radosť zo života a aby sa vám plnili sny. Krásny deň a ŠŤASTNÉ VIANOCE!
 

Weekend inspiration - Vs Holiday Gift Picks

 
Good Morning! Day before Christmas I want to show all people who love Victoria´s Secret the short video great for inspiration. This brand I really like, is amazing and so feminine. Nice day and then I add my Christmas wishes.
 
Dobré ráno! Deň pred Vianocami chcem milovníkom značky Victoria´s Secret ukázať toto krátke video pre inšpiráciu. Túto značku mám veľmi rada, je krásna a ponúka nádherene ženské kolekcie. Pekný deň a neskôr pridám moje vianočné želanie pre vás.

decembra 22, 2012

Quote of the Day

"Don´t let the noice of others´opinions drown out your own inner voice." - Steve Jobs
 
"Nenechajte v hluku cudzích názorov umlčať svoj vlastný vnútorný hlas." - Steve Jobs
 
Painting by me - Denisa R.
 

Inspiration by Versace

Images by Versace
Today I bring you inspiration by Versace. It is the new Women’s and Men’s SS 2013 Campaign  and was shot in London. Is really amazing. More pics you could see on Versace page.
 
Dnes vám prinášam inšpiráciu od Versace. Je to nová kampaň na pánsku a dámsku kolekcia jar/leto 2013. Bola fotená v Londýne. Je naozaj prekrásna. Viac fotografií nájdete na stránkach Versace.

decembra 21, 2012

Party, party...

 
Hallo, hallo! Only a few days and we have Christmas and New Year. I'm very happy and I buy yesterday my new gold pants by H&M so I decided to wore something suitable for a party. I really love sparkling things and for celebration it is really great. My dog pose too. The mask I bought in Venice Carnival. Later add all that I have at home. New Year party are ideal. Nice day without stress.
 
Ahojte! Len pár dní a máme tu Vianoce a Nový rok. Veľmi sa na to teším a ako som si včera kúpila v H&M zlaté nohavice, rozhodla som sa obliecť si niečo vhodné na párty. Mám veľmi rada trblietavé veci, ktoré  sú na takúto udalosť ako stvorené. Môj havo vám tiež zapózoval. Masku mám z karnevalu v Benátkach a na párty je teraz ideálna. Želám vám pekný deň bez stresov.
 
 

decembra 20, 2012

Inspiration - D&G campaign


I love Italy! That video is so nice and inspiring by Dolce&Gabbana. That campaign starring Laetitia Casta and Noah Mills. Is really great and I am waiting for the summer. Amaying collection!
 
Milujem Taliansko! Toto video je naozaj inšpirujúce a veľmi pekné. Pochádza z kampane Dolce& Gabbana. Hlavnou tvárou Leatitia Casta a Noah Mills. Je naozaj výborné a už sa teším na leto. Celá kolekcia je úžasná!

H&M pants


Hallo! Today like everyone I haven´t time. I was checkd some more presents and I really like H&M sale. I found there some pants that I really love. I chose some. These 3 were my favorites but I chose two. Which do you like best? Have you got some of them at home? Good evening.
 
Ahojte! Dnes, ako asi všetci, som nič nestíhala a pozerala som ešte pár darčekov. Naozaj ma zaujal výpredaj v H&M, kde som videla naozaj pár pekných nohavíc. Odfotila som si ich priamo na sebe. Tieto 3 sú moji favoriti. Zvolila som ale dvoje. Ktoré sa vám páčia najviac? Máte nejaké z nich už doma? Pekný večer!

decembra 19, 2012

My stripes


Really I like stripes and so I chose this outfit. This sweater by Michael Kors I really like and just planning to buy pants that I saw at H & M. It would be great together. I need to work now, so I will no write more. Good evening.
 
Naozaj mám rada prúžky a tak som si zvolila tento outfit. Svetrík Michael Kors veľmi rada nosím a nedávno som objavila aj nohavice z H&M, ktoré sa k nemu výborne hodia. Určite si ich chcem kúpiť. Idem ešte pracovať a tak nebudem viac písať. Pekný večer.
 

Backstage - Dolce&Gabbana SS 2013


Good Morning! I was just watching the SS 2013 collection and I liked this backstage video by Dolce & Gabbana. It is not new one but I relly like it like a collection. I am waiting for summer! Have a nice day!
 
Dobré ráno! Práve som si pozerala kolekciu Dolce & Gabbana jar-leto 2013 a veľmi sa mi páči toto video zo zákulisia. Samozrejme, nie je to najnovšia kolekcia, ale jar a leto tu bude o chvíľu. Tak ho ponúkam ako inšpiráciu na doobedie. Pekný deň!

decembra 18, 2012

Mini skirt


I write morning that the whole outfit I add later. Now I have a little bit of time. I am sure, you know it. Before Christmas you have so many plans but the day has only 24 hours. The outfit I was wearing recently. I like that sweater by DKNY JEANS, is so comfortable. That brand is grat and has a very good quality. With a good wash are like a new for years. Have a nice day.
 
Ráno som písala, že celý outfit pridám neskôr. Teraz mám trochu času. Som si istá, že to poznáte. Pred sviatkami (najmä Vianoce) mám veľa plánov, ale deň má len 24 hodín. V tom je tá spravodlivosť. Ako čas využijeme, je len na nás. A môj outfit? Mala som ho pred pár dňami. Tento sveter DKNY JEANS je veľmi pohodlný. Túto značku mám rada najmä pre výbornú kvalitu. Ak veci správne periete, roky vám vydržia ako nové. Pekný utorkový deň.
 
 
I wore: skirt by PORQUOI, sweater by DKNY JEANS, boots by Colin Stuart (Victoria´s Secret), purse by La Regale, earrings and bracelets by GUESS.
 
Mám na sebe: sukňa PORQUOI, sveter DKNY JEANS, čižmičky Colin Stuart (Victoria´s Secret), strieborná kabelka La Regale, náušnice a náramky GUESS.

My Faux Fur


Hi, I have a little time now. I wanted to give the whole outfit photos, but later. You could see now only my faux fur coat and what is underneath you will see later. I prefer faux fur coats, but I have a few of fur things. But in choosing I prefer faux fur like this by DKNYC. Have a nice day and a many reasons for smile.
 
Ahojte, mám teraz málo času. Chcela som dať fotografie celého outfitu, ale nestíham. Prikladám zatiaľ len kožúšok a to, čo je pod ním, uvidíte neskôr. Ja preferujem umelé kožúšky, aj keď mám pár vecí z pravých. Ale pri voľbe uprednostním umelý, niektoré kúsky sú ešte krajšie, napríklad tento od DKNYC. Pekný deň a veľa sa usmievajte.
 
 

decembra 17, 2012

Monday, Monday...Happy Monday and I hope you all had a amazing weekend! I spent mine doing lots of things like today. I met with a person with caps as I had to clarify a misunderstanding. Not related only with the advent or holidays, but certainly we know when anything you make you sad, anger... Do not need anyone slander, indirect him, because everything is returned to you back. I still hold to that, and especially if there are misunderstandings, it is important to speak obout it. For me is the most important that the family support each other and to love each other.  You sold loose money, other itemscould too.. But family cohesion and love it most for me. You are there very strong. And now about my outfit. That sweater I bought some time ago in London, I love glitter and for that reason I bought it. I wish you a nice Monday.
 
Krásny pondelok a verím, že ste prežili výborný víkend! Ja áno. Stihla som veľa vecí, ako aj dnes. Okrem iného som sa stretla s človekom, s ktorým som mala dlhšie nedorozumenie a chcela som si ho vyrozprávať. Stále som zástanca toho, že ohováranie, neželanie niečoho dobrého, závisť a podobne sa každému len vrátia a nikam vás neposunú. Tak len stagnujete a nič nedosiahnete, všetko sa každému aj tak vráti. Teda nerobte to, čo nechcete, aby robili vám. Aj nedorozumenia je dobré si vysvetliť a hovoriť o nich. Najmä rodina je to najcennejšie, čo máte. Peniaze, veci..., to všetko môžete stratiť. Ale mať súdržnosť od rodiny, lásku, to všetko vám dodáva silu. A teraz niečo o mojom outfite. Tento sveter som si dávnejšie kúpila v Londýne. Mám veľmi rada trblietavé veci, rôzne zaujímavé drobnosti a tak som sa rozhodla si ho kúpiť. Pekný pondelok vám želám.
 

decembra 16, 2012

The gingerbread


Recently, I made gingerbread and decorated them with my nephew. He is only 4 years old. It was a big fun. I attached the recipe and procedure.
 
We need - 400g flour (smooth), 140g powdered sugar, 50g butter, 2-3 tablespoons of honey, 2 eggs, bicarbonate, or baking powder , 1 tsp gingerbread spice, pinch of ground cinnamon. The icing - 1 protein, powdered sugar and for dark - cocoa.
 
Nedávno som urobila perníky a s mojím 4r. synovcom som ich aj zdobila. Bola to naozaj veľká zábava. Pridávam recept a postup. Našla som viac receptov, ale ja som robila podľa tohto.
 
Potrebujeme - 400g hladkej múky, 140g práškového cukru, 50g masla, 2-3 čajové lyžice medu, 2 vajcia, sóda bikarbóna, alebo prášok do pečiva (malé množstvo), 1 čajová lyžička perníkového korenia, štipku mletej škorice. Na polevu - jedno bielko, práškový cukor a na hnedú polevu pridáme kakao.

decembra 15, 2012

Inspiration - Mercdes-Benz Fashion Week 2013


I offer you more inspiration for the weekend. This is by Mercedes Benz Fashion Week 2013, which was before 3 months. I chose a collection by Carolina Herrera, Rachel Zoe and BCBG Max Azria. I am waiting for a summer, all collections are amazing.
 
Ponúkam vám ďalšiu išpiráciu na víkend. Jedná sa o Mercedes Benz Fashion Week. 2013, ktorá bola organizovaná pred cca 3 mesiacmi. Vybrala som - Carolinu Herrera, Rachel Zoe a BCBG Max Azria. Už sa teším na leto a krásne kolekcie.
 
 
 

Weekend Inspiration


Hello, today a little rain, so I was on the Christmas market. I really love honey candles, their wonderful honey flavor and variety. You can choose from different shapes - angel, elephant, rose, owl and many others. I have supported the charity at Lions Club. Have a nice Saturday.
 
Ahojte, dnes trošku poprchá a tak som doobeda navštívila vianočné trhy. Naozaj milujem medové sviačky a ich prekrásnu vôňu a rozmanitosť. Môžete si vybrať z veľkého množstva tvarov - anjel, sloník, ruža, sova a množstvo ďalších. Stihla som podporiť kúpou vianočného punču aj charitu v Lions Clube. Želám vám krásnu sobotu.
 

decembra 14, 2012

Cold Day with McQueenToday is very cold day, so I decided to wear these hot dress by Alexander McQueen. They are from wool so perfect for winter. Today I have a lot things to do, I would like to chceck my clothes and some pieces I would  like to take in a crisis center or orphanage. To help people is great. Someone you submit something, you smile to someone, you could write that you like someone and you are glad, that you know that person... You can always do someone happy. Not just with material things. Have a great Friday and weekend.
 
Dnes je veľká zima a tak som sa rozhodla obliecť si tieto teplé šaty od Alexandra McQueena. Sú z ovčej vlny a tak veľmi vhodné do chladného dňa. Dnes mám opäť naplánované stihnúť veľa vecí, jednou z nich je aj ďalšie pretriedenie môjho oblečenia. Pár kúskov chcem opäť darovať buď do krízového centra, alebo detského domova. Pomáhať treba. Nemusí ísť vôbec o materiálne veci. Niekomu pomožete niečo odniesť, inému poradíte, na ďalšieho sa usmejete, niekoho vypočujete, napíšete, že ste rád, že ho poznáte... Možností je veľa ako niekomu urobiť krajší deň. Želám vám pekný piatok a celý víkend.
 
 

Quote of the Day

"Dond´t start your day with the broken pieces of yesterday. Every morning we wake up is the first day of the rest of our lives."

"Nezačínajte svoj deň s myšlienkami na včerajšok. Každé ráno, keď sa zobudíme je prvý deň zvyšku našich životov."
 
Painting by me - Denisa R.
 

decembra 13, 2012

The Lucia Evening


Today we have in the calendar name Lucia. Saint Lucia is one of the early Christian saints. According to biographer Lucia was a young, rich woman from Sicily. At the beginning she would like to married a man from the same town. Then her mother became ill and Lucia went and made ​​a pilgrimage to ask for healing mother. After returning home, Lucia told her fiance that she does not wont to marry him and intend she began giving away his property to the poor people. Her fiance indicted and after jailed Lucia. They wanted to renounce Christianity. She didn´t do that so they killed her.
 
With her name associated various folk customs. I prefer this one of them. It is specially for unmarried women. Write the names of the mens on 13 papers. On each piece of paper only one name. Each day, the one piece of paper without reading tear. You will begin today and the last would be on Christmas evening. On it is the name of the right man for you. Your future husband. Do you have some other habits (customs) that do you do? If so, which ones? Good evening.
 
Evening photos I just added for inspiration and my joy of Christmas.
 
 
Svätá Lucia patrí medzi starokresťanské svätice. Podľa životopiscov bola Lucia mladá a bohatá Sicílčanka. Pôvodne sa chcela vydať za muža z toho istého mesta. Následne jej ťažko ochorela matka a tak išla Lucia na púť a poprosiť o uzdravenie chorej matky. Po návrate domov oznámila snúbencovi, že sa nemieni vydávať a začala rozdávať svoj majetok chudobným. Snúbenec ju obžaloval a Luciu uväznili. Chceli, aby sa zriekla kresťanstva. To neurobila a tak ju zabili.

S jej menom sa spájajú rôzne ľudové zvyky. Ja mám rada najmä tento. Je určený slobodným ženám. Napíšete si na 13 papierikov mená mužov. Na každý papierik len jedno meno. Každý deň si jeden papierik  bez jeho prečítania roztrhajte. Začnete dnes a tak na Vianoce zostane posledný. Na nom je meno toto pravého muža. Vášho budúceho manžela. Máte aj vy nejake zvyky, ktoré robievate? Ak áno, aké? Pekný večer.

Večerné fotografie som pridala len pre inšpiráciu a moju radosť z Vianoc.

 

Brown & orangeGood Morning! Yesterday I finished decorating gingerbread and other cookies for Christmas, with my nephew I build a castle in the snow so it was a great day. I recently wore this outfit. I like the combination - brown and orange. Orange adds vibrant expression nicely. I do not like when all people wore in winter only dark outfits. Life menas to me colors, because the nature is completely diverse and we can see so many colors there. Therefore may not be all in black, gray, brown, and other dark colors. It is for me sad and lifeless. Each color has its own radiation and it is great to feel it. Have a nice and successful day.
 
Dobré ráno! Včera som dokončila zdobenie perníkov, so synovcom som stavala zo snehu hrad a tak som mala veľmi pekný a zábavný deň. Nedávno som mala na sebe tento outfit. Mám rada túto farebnú kombináciu - oranžová a hnedá. Oranžová krásne zvýrazní tvár. Je ich veľa odtieňov a tak každý človek si nájde ten, ktorý sa mu hodí. Nemám rada, ked vidím v zime ľudí len v tmavých farbách. Pre mňa znamená život krásu farieb, ktorú ponúka príroda. Je nádherne farebná. Farieb sa  netreba báť a dávať sa len do čiernej, hnedej, šedej a ďalších tmavých odtieňov mi príde smutné a strohé. Každá farba má svoju vibráciu, vyžarovanie a je výborné to precítiť. Pekný a úspešný deň vám želám.