novembra 22, 2012

Quote of the Day

"No matter how much you tried, there is always someone who will criticize you. Remember that You are the only one to whom it belongs to judge. ."
 
"Bez ohľadu na to, ako veľmi si sa snažil, vždy sa nájde niekto, kto ťa bude kritizovať . Nezabudni, že iba Ty si ten, komu to náleží posudzovať."
 
Painting by Danica R. & me Denisa R.
 

2 komentáre: